Integritetspolicy

2023 | Integritetspolicy

BHG.ORG PRIVACY MEDDELANDE

1. IntroduktionENTtech Media Group, LLC, ägare till Paper Magazine och bhg.org.uk , och våra dotterbolag eller dotterbolag, ('vi, oss') värdesätter din integritet och respekt för alla lagar och regler som gäller för vår behandling av personuppgifter eller personlig information om dig som vi kan få eller samla in.Denna sekretesspolicy anger vilken information vi samlar in, hur vi använder den och hur vi delar den, i samband med de tjänster som vi tillhandahåller inklusive vår webbplats och publikationer ('Tjänster'). Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av information som beskrivs i denna policy.Denna sekretesspolicy gäller endast vår egen praxis - andra företag eller individer, även om de är länkade till eller annonseras på våra tjänster, kan ha olika praxis och policyer och du bör kontrollera dessa innan du interagerar med dem eller lämnar personlig information till dem.två. Vilken information samlar vi in?

När vi tillhandahåller våra tjänster kan vi behandla informationen som identifierar dig direkt eller information som rör enheter som du använder, inklusive: • Information du frivilligt tillhandahåller, som kan innehålla ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer och / eller betalningsinformation;
 • Tekniska data som våra system samlar in om din enhet när du använder våra tjänster, till exempel: enhets- eller systeminformation, t.ex. typ av telefon, operativsystem (OS) och IP-adress, mobil enhetsidentifierare, t.ex. UDID, Android-ID;
 • Information erhållen från sociala nätverk, mobila plattformar och våra dotterbolag, leverantörer, annonsörer eller andra dataleverantörer.

Information som du ger oss kan innehålla personlig information om andra människor: t.ex. om du deltar i en kampanj eller tävling, eller skickar nyheter eller nomineringar. Om du gör det intygar du att du har nödvändiga lagliga rättigheter för att tillhandahålla sådan information till oss.Följande tabell sammanfattar hur vi samlar in, använder och delar personlig information och beskriver våra metoder under de senaste 12 månaderna. De rättsliga grunderna för behandling avser dig endast där du är belägen i EU-området (dvs. Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien eller Schweiz):


bästa stället att bo i ptown
Kategori av individer informationen avser Kategorier av information Syfte med bearbetning Informationens källa Kategorier av tredje parter till vilka information avslöjas i affärssyfte (endast relevant för invånare i Kalifornien) Rättslig grund för behandling (endast relevant för EU-området)
Tidskriftsprenumeranter Namn, adress, e-post, telefon, betalningsinformation Uppfyllelse av order; fakturering och insamling av betalningar; juridisk efterlevnad, skatt, redovisning och bokföring Direkt från dig; från våra återförsäljare eller säljplattformar Datavärdleverantörer; dataanalysleverantörer; återförsäljare Denna behandling är nödvändig för genomförandet av våra kontrakt med prenumeranter; för våra legitima intressen att hantera försäljning via återförsäljare och försäljningsplattformar; och för efterlevnad av våra lagliga och skattemässiga skyldigheter
Besökare på våra webbsidor Webbsidor besökta eller surfade till eller från; uppgifter som lämnas på kontaktformulär; enhet / internet / nätverksinformation; online-identifierare; geolokaliseringsinformation Leverans av tjänsterna; hantera och förbättra våra tjänster; förbättra surfupplevelsen för återvändande användare; analys och rapportering; svara på dina frågor eller förfrågningar; för juridiska ändamål (t.ex. för att tillämpa särskilda reglerings- eller lagkrav som krävs på din plats); personalisering av innehåll, funktioner, erbjudanden och reklam; omröstningar, pågående undersökningar, tävlingar, tävlingar och kampanjer; shopping och e-handel; genomdriva våra lagliga rättigheter innehåll, funktioner, erbjudanden och reklam; omröstningar, pågående undersökningar, tävlingar, tävlingar och kampanjer; shopping och e-handel; genomdriva våra juridiska rättigheter direkt från dig; eller från våra kunder eller affärspartners Datavärdleverantörer; dataanalysleverantörer; sociala medieplattformar; våra klienter Denna behandling görs med ditt samtycke, eftersom du har gett oss dina kontaktuppgifter för detta ändamål, inklusive med avseende på kakor och liknande tekniker, och där det är nödvändigt för våra legitima intressen att tillhandahålla, hantera och mäta effektiviteten i våra tjänster och skydda våra rättigheter
Företagskontakter hos våra kunder Namn, titel, e-postadress, företagets telefonnummer, företagsadress Hantering av tillhandahållande av våra tjänster; tillhandahålla kundservice, rapportering och fakturering Från våra kunder eller direkt från individerna Datavärdleverantörer; e-postlistaprocessorer Denna behandling är nödvändig för att uppfylla våra kontrakt med våra kunder eller för våra legitima intressen att tillhandahålla tjänster till dem. All denna information är affärsrelaterad och dess behandling bör inte ha någon negativ inverkan på din personliga integritet
Potentiella kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer Namn, titel, e-postadress, företagets telefonnummer, företagsadress, affärsintressen, yrkeserfarenhet och kvalifikationer Att växa och hantera vår verksamhet
Direkt från dig; eller från andra offentliga källor (t.ex. mässor, professionella webbplatser)
Datavärdleverantörer; e-postlistaprocessorer Denna behandling baseras på våra legitima intressen av att utveckla och erhålla varor och tjänster för vår verksamhet. All denna information är affärsrelaterad och dess behandling bör inte ha någon negativ inverkan på din personliga integritet


Generellt kan vi dela information med tredje part:

 • För att skydda våra användares, våra, dess dotterbolag, våra annonsörer eller våra leverantörer och tjänsteleverantörer.
 • För att genomföra eller genomdriva vår företagspolicy, våra användarvillkor, våra klagomålsprocedurer för upphovsrätt eller avtal som vi kan ingå med dig;
 • Att svara på stämningar, rättsliga förfaranden, begäranden från myndigheter eller brottsbekämpning eller utredningar;
 • Att agera som svar på en nödsituation eller situation som hotar en individs liv, hälsa eller säkerhet;
 • För att hjälpa till med utredningen av en överträdelse (eller förmodad överträdelse) av lag, eller om vi tror i god tro att lagen kräver eller tillåter sådan utlämnande; eller
 • I samband med föreslagen eller faktisk försäljning, leasing, fusion, uppdrag, omorganisation eller finansiering av hela eller delar av vår verksamhet.
3. Hur används cookies och liknande tekniker?

Liksom de flesta online-tjänsteleverantörer använder vi cookies, webbfyrar och liknande tekniker för att samla in information automatiskt, leverera tjänster, skräddarsy din upplevelse, övervaka hur våra tjänster används och förbättra deras prestanda, för att mäta, analysera och rapportera om webbplatsens trafik.

Våra tjänster finansieras delvis av reklam och därför kan vi, våra annonsörer, tredjepartsannonsleverantörer och andra tredje parter placera kakor, webbfyrar och andra liknande tekniker på din enhet för att anpassa din upplevelse, samla information om dina preferenser, samla in platsinformation och / eller leverera anpassat reklaminnehåll och mäta dess effektivitet.

En 'cookie' är en liten textfil som lagras på din enhet som hjälper oss att känna igen upprepade besökare och annan information som nämns i detta avsnitt. Du kan läsa mer information om cookies här: https://www.allaboutcookies.org/

Webbsignaler är också kända som 'webbbugs', pixeltaggar eller tydliga GIF-filer. Dessa är små, transparenta grafiska bilder som placeras på en webbsida eller i ett e-postmeddelande och används för att övervaka aktiviteten hos användaren som kommer åt den webbsidan eller e-postadressen.

Du kan konfigurera din webbläsare så att den avvisar vissa eller alla kakor eller tar bort alla kakor som du har accepterat tidigare. Vissa av våra tjänster fungerar kanske inte helt, eller så kan din upplevelse vara mindre personlig om du gör det.

4. Ytterligare information om du är bosatt i Kalifornien

Detta avsnitt gäller endast för invånare i Kalifornien. Den beskriver hur vi samlar in, använder och delar personlig information om invånare i Kalifornien i samband med tjänsterna och dina rättigheter med avseende på den personliga informationen. I detta avsnitt betyder 'personlig information' information som skyddas av California Consumer Privacy Act of 2018 ('CCPA').

kvinna som ser ut som en katt

Som bosatt i Kalifornien har du de specifika rättigheter som anges nedan som vi kommer att respektera enligt lag:

Information. Du kan begära följande information om hur vi har samlat in och använt din personliga information under de senaste 12 månaderna:

 • de kategorier av personlig information som vi har samlat in;
 • de kategorier av källor som vi samlat in personlig information från;
 • affärsmässigt eller kommersiellt syfte för att samla in och / eller sälja personlig information;
 • kategorierna av tredje parter som vi delar personlig information med;
 • kategorierna av tredje parter till vilka den personliga informationen såldes eller lämnades ut för affärsändamål;
 • affärsmässigt eller kommersiellt syfte för insamling och / eller försäljning av personlig information.

Åtkomst: Du kan begära en kopia av den personliga informationen som vi har samlat in om dig under de senaste 12 månaderna.

Radering: Du kan be oss ta bort den personliga information som vi har samlat in från dig.

'Sälj inte': Om vi ​​säljer din personliga information kan du välja bort detta. Eller om vi vet att du är yngre än 16 år kommer vi att be om ditt tillstånd (eller om du är yngre än 13 år, din förälders eller vårdnadshavares tillstånd) att sälja din personliga information innan du gör det. För närvarande säljer vi ingen personlig information i enlighet med tillämpliga lagar i Kalifornien.

Icke-diskriminering: Du har rätt att utöva de beskrivna rättigheterna utan att vi straffar dig, t.ex. genom att förneka dina tjänster; höja priset på tjänster; minskad servicekvalitet; eller föreslår att vi kan straffa dig på dessa sätt.

Du kan utöva dina rättigheter som beskrivs ovan genom att kontakta oss på adresserna som anges i slutet av denna policy.

Vi kanske inte kan behandla din begäran om (a) du inte ger oss tillräckligt med information om den; (b) vi kan inte identifiera dig tillräckligt; eller (c) begäran är föremål för ett undantag enligt tillämplig lag.

Vi måste verifiera din identitet för att kunna behandla förfrågningar om utövande av dina rättigheter, och vi förbehåller oss rätten att bekräfta ditt bosättning i Kalifornien. För att verifiera din identitet kan vi kräva att du anger regeringsidentifikation, verifierar din e-post, ger en förklaring om din identitet på grund av mened och / eller tillhandahåller ytterligare information, t.ex.

Kalifornien 'Shine the Light Act': Om du bor i Kalifornien och har en etablerad affärsrelation med oss ​​kan du ha rätt att få information om hur vi delar viss personlig information med våra dotterbolag eller tredje part, till exempel våra annonsörer. Sådana förfrågningar bör göras skriftligen enligt vad som anges i slutet av denna policy.

5. Ytterligare information om du befinner dig i Europa

Uppgiftsansvarig: Den personuppgiftsansvarige för den personliga informationen vi behandlar är: Paper Communications, Inc. Du kan kontakta oss med hjälp av informationen i slutet av denna policy.

Mottagare av data: Vår plattform och den personliga information som behandlas inom den är värd för våra räkning på servrar i USA. Vi tillhandahåller också data till andra företag i vår företagsgrupp och tekniska tjänsteleverantörer utanför EU-området som behöver tillgång till data för att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster. I synnerhet arbetar vi med ansedda externa databehandlare, till vilka vi tillhandahåller viss information som kan innehålla personlig information, för att tillhandahålla vår plattform och våra tjänster, inklusive för lagring, analys, utveckling, testning, personlig reklam etc. , och som inte får använda data som behandlas för våra räkning för något annat syfte.

Om vi ​​gör detta kommer vi att ha skydd som möjliggör överföringar från EU-området på lagligt sätt, vilket kan innehålla ett beslut från EU-kommissionen som anger att mottagningsplatsen har adekvata dataskyddslagar eller standardavtalsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen eller annan tillsynsmyndighet. En kopia av dessa dokument kan tillhandahållas om vi får en giltig begäran.

Datalagring: Vi behåller uppgifterna bara så länge det är nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy. När vi inte längre behöver använda informationen för sådana ändamål (eller för att vi ska följa våra lagliga eller reglerande skyldigheter) kommer vi antingen att ta bort den från våra system eller ta bort alla personligt identifierande element så att informationen inte kan spåras tillbaka till någon identifierbar person. Information om cookie-ID och personlig annonsering sparas normalt i upp till 13 månader. Om du har ett konto eller prenumeration kommer vi att behålla tillhörande data så länge ditt konto eller prenumeration är live och under en rimlig tid efter behov lösa eventuella framtida rättsliga anspråk.

Juridiska rättigheter: De registrerade inom EU-området har olika juridiska rättigheter i förhållande till deras uppgifter, inklusive:

vad är meet and greets som

• att be om åtkomst till den ('access')
• att be om att fel i det ska korrigeras ('rättelse')
• att be om att den raderas ('rätten att glömmas bort')
• om den inte raderas, be oss att begränsa behandlingen
• att invända mot dess bearbetning för specifika ändamål (t.ex. marknadsföring)
• att be om en kopia som ska skickas till en annan tjänsteleverantör ('dataportabilitet').

Om vi ​​behandlar uppgifter baserade på samtycke som du har gett tidigare har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst, men all behandling som ägde rum före ett sådant återkallande är fortfarande laglig.

Vi är alltid tillgängliga via kontakterna i slutet av denna policy för att hjälpa till med att utöva dina rättigheter eller för att lösa eventuella problem eller tvivel som du kan ha i samband med behandling av din personliga information. Om du tror att dina rättigheter inte har respekterats när som helst har du också rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten i ditt land att be dem om en resolution.

6. Hur skyddas din information?

Vi och våra leverantörer och tjänsteleverantörer vidtar omfattande åtgärder i enlighet med gällande lagar och god branschpraxis för att skydda säkerheten för den information vi behandlar. Medan vi alltid överväger förbättringar och kommer att undersöka alla potentiella problem som upptäcks, är inga säkerhetsåtgärder 100% perfekta, och vi kan inte ge några garantier för att information aldrig kommer att brytas eller förloras.

7. Bearbetar vi barns information?

Vi samlar inte medvetet personlig information om barn under 13 år. Om du tror att vi kan ha gjort det, vänligen kontakta oss. Om vi ​​upptäcker att vi av misstag har samlat in personlig information online från barn under 13 år kommer vi att sträva efter att radera eller anonymisera sådan information så snart som möjligt.

tillräckligt stor kirin j callinan betydelse

8. Kan vi ändra denna policy?

Vi kan ändra denna policy då och då, till exempel på grund av ändringar i tillämplig lag eller förordningar, teknik eller vår verksamhet. Vi kommer att lägga upp eventuella ändringar på den här sidan och kan använda andra sätt för att göra dem uppmärksamma (t.ex. om du har en tidnings- eller nyhetsbrevprenumeration kan vi använda dina kontaktuppgifter för dessa tjänster). Genom att använda våra tjänster efter en ändring av denna policy accepterar du den version som gällde.

9.Hur kan du kontakta oss?

Om du har frågor eller kommentarer angående denna policy, vänligen kontakta oss på:

322 8th Ave våning 3 svit 1, New York, NY 10001, USA

privacy@bngentertainment.com

o ENTtech Media Group LLC erhåller ditt samtycke i enlighet med policyerna och de tekniska specifikationerna i IAB Europe Transparency & Consent Framework. Den använder samtyckehanteringsplattform nr 92.
Du kan när som helst ändra dina val genom att klicka här.

eller Insättning av kakor från Sirdata
Sirdata är ett datamarknadsföringsföretag som tillåter sina kunder att ge användarna relevanta erbjudanden skräddarsydda efter deras intressen.
Uppgifterna som samlats in av Sirdata sparas i högst 365 dagar, beroende på syftet med behandlingen, i enlighet med gällande lagar och minimeringsprincipen.
För mer information: https://www.sirdata.com/privacy/
Du vill inaktivera insamlingen av dina uppgifter av Sirdata: https://www.sirdata.com/object/


Senast uppdaterad: 16 februari 2020

© ENTtech Media Group, LLC 2020, med ensamrätt.