Skönhet

The Angelito Collective på No Sesso's Sea-Inspired Glam

No Sessos vårshow 2023 på The Shed var en familjeaffär, som kickstartade händelserna under New York Fashion Week tidigare denna månad. Tillsammans med huvuddesignerna Pia Davis och Autumn Randolph fanns ett backstageteam av artister från The Angelito Collective, som tog med sig sin expertis till glam- och fototeamet för att göra hela denna produktion perfekt.